Stranger Sports Stories

Strange Sports Stories logo and cover design. Vertigo Comics.