The Kitchen

The Kitchen logo design. Vertigo comics.